tel.: +48 32 77 92 050

e-mail: info@zekon.pl

Zekon / Case study
Case study

Belki podsuwnicowe – Austria

miejsce
realizacji

Austria

czas trwania
realizacji

rozpoczęcie III 2023 – zakończenie dostaw IX 2023

rodzaj
zlecenia

wykonanie oraz dostarczenie belek podsuwnicowych

ilość zużytej
stali

800 Mg

Zlecenie dla klienta z Austrii na wykonanie oraz dostawę ponad 800Mg belek podsuwnicowych.

Zamówienie dotyczyło elementów o długościach do 21,5m i ciężarach pojedynczych elementów przekraczających 16Mg.
Belki zostaną zamontowane w hali walcowni huty stali, gdzie praca odbywa się 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Elementy te będą poddane stałym dynamicznym obciążeniom.

Aby wydłużyć żywotność belek, Klient żąda dotrzymania wykraczających poza standardy wymagań jakościowych, szczególnie w odniesieniu do tolerancji wymiarowych belek oraz zakresu badań spoin, z czym Zekon sobie świetnie poradził.