tel.: +48 32 77 92 050

e-mail: info@zekon.pl

Zekon / Case study Bauhaus Berlin
Case study Bauhaus Berlin

Projekt Bauhaus Berlin – KONSTRUKCJA STALOWA REALIZACJA ROKU 2023

miejsce
realizacji

Niemcy, Berlin

czas trwania
realizacji

Projekt zrealizowany i dostarczony przez Zekon w okresie 5 m-cy 2022 roku.

rodzaj
zlecenia

lekka konstrukcja rurowa przestrzenna

ilość zużytej
stali

250 Mg

Według projektu Staab Architekten, na obiekcie Bauhaus (za szklaną obudową wieży, składającą się z przeszkleń przeciwsłonecznych i wewnętrznych osłon) znajdować miały się smukłe stalowe wsporniki. I dokładnie to zadanie zostało zlecone Zekonowi.

Wyzwaniem było zrealizowanie wspomnianych stalowych wsporników w tak delikatnej i eleganckiej formie, jak obiecuje projekt. Wszystko po to, by nadać budynkowi dyskretny, rzeźbiarski całościowy efekt.

Ze względu na różnorodny rozkład sił wynikający z koncepcji architektonicznej zakładającej pochylenie pod różnymi kątami i w różnych płaszczyznach stalowych wsporników, każdy element konstrukcji różnił się od pozostałych – całkowity brak powtarzalności. Stalowe wsporniki były wykonane z jednakowej średnicy zewnętrznej prętów oraz rur o różnych grubościach ścianek. Każda rura i każdy pręt był obcięty w innej płaszczyźnie i pod innym kątem oraz posiadał krawędź odpowiednio przygotowaną do spawania.

Blachy, z których wykonane zostały profile skrzynkowe, miały różne grubości. Krawędzie blach wewnętrznych tzw. „przepon” były na odpowiednich odcinkach pod odpowiednim kątem zukosowane pod spoiny czołowe.

Nie było dwóch takich samych elementów, dlatego, aby uniknąć pomyłek podczas montażu na warsztacie elementów pojedynczych w pozycje wysyłkowe, każda rura oraz każdy pręt oprócz numeru pozycji posiadał na swoim obwodzie trzy punkty orientacyjne, które musiały być dopasowane do odpowiednich punktów na blasze profilu skrzynkowego. 

Ze względu na duże wymagania dotyczące płaskości powierzchni profili skrzynkowych, każda blacha po wypaleniu na wypalarce musiała być wyprostowana. Konieczność spawania blach wewnętrznych, tzw. „przepon” wymuszała przeprowadzenie procesu montażu elementów pojedynczych w elementy wysyłkowe etapowo, według odpowiedniej wcześniej przygotowanej kolejności. Dla każdej „przepony” były przygotowane wytyczne spawania określające parametry spoin na poszczególnych odcinkach danej blachy, gdyż w obszarach „przepon” znajdujących się w miejscach podporowych wsporników spoiny posiadały inne parametry niż te w pozostałych obszarach.

W następnym kroku, wstępnie zmontowane profile skrzynkowe były połączone ze sobą wspornikami, a następnie spawane. Do „wolnych”, zewnętrznych powierzchni profili skrzynkowych zostały dołożone „blachy prowadzące” , które służyły do prawidłowego zmontowania rur z kolejnych segmentów.

Konstrukcja została zabezpieczona antykorozyjnie trzema różnymi systemami. Każdy system zakładał przygotowanie powierzchni do klasy czystości SA 2 i ½ oraz położenie dwóch warstw farby na łączną nominalną grubość około 200µm.

Realizacja projektu była związana z przeprowadzeniem bardzo skomplikowanego procesu produkcyjnego, który wymagał opracowania wielu instrukcji oraz procedur dotyczących zarówno sposobu wykonania elementów, kolejności wykonania, a także samego procesu spawania. Nadzór nad prawidłową realizacją był prowadzony w sposób ciągły 24 godziny na dobę. 

Konstrukcja została dostarczona na budowę transportem samochodowym. Montaż konstrukcji na budowie odbył się bez jakichkolwiek komplikacji i dzięki temu, że nie było potrzebne wykonywanie korekt, zakończył się przed planowanym terminem.

Realizowany przez nas projekt Bauhaus Berlin zdobył tytuł Konstrukcji stalowej – Realizacja Roku 2023 w prestiżowym konkursie organizowanym przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych P.T.


Przedstawione zdjęcia autorstwa Catrin Schmitt.